Tisdagen den 17 oktober

Mellanmmöte

Sex elever från Fotoskolan på June Folkhögskola 
kommer och visar bilder och berättar om sig själva och sitt fotograferande.........

Tisdagen den 3 oktober

Bildvisare

Cay Nylund Bilder från Landsjön bland annat

Bildgemenskap Alla får visa bilder. Tag med max 20 bilder med temat "Bästa resan"

Tag gärna med bilder från Fotoklubbens aktiviteter~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Lördagen den 14 oktober

Städ o Röjdag i klubblokalen. Alla välkomna att hjälpas åt..................