Tisdagen den 7 mars Kl.19.00

På programmet 

Camilla Grönbladh från Moderskeppet föreläser om fotoböcker. Vad du ska tänka på när du 

planerar inför en bok. Har du själv gjort någon bok så ta gärna med och visa som exempel och 

inspiration.

Inlämning till klubbtävling nr 2, Redovisning klubbtävling nr 1....


Tisdagen den 21 februari Kl 19.00

Kära fotoklubbsvänner!
 
Nu startar vi temaövningarna. Tanken är att ni väljer att göra en-två bilder av vardera tema och att ni väljer att göra det ena temat enligt de fotografiska regler ni själva känner till eller tar reda på.
Sedan får ni visa och berätta hur ni tänkt när ni valt tema och vilka fotografiska regler ni använt er av. När det gäller fotografiska regler tänker vi på sådana saker som diagonaler, tredjedelar och gyllene snittet, men det finns ju många fler "regler" och ni väljer själva vad för regler ni vill använda och testa eller tänja på.
Det andra temat (det ni inte väljer att fotografera utifrån regler) skall ni istället låta er kreativitet flöda fritt på och ni kan helt strunta i fotografiska regler.
 
De första temana är "glas" och "förbjudet område".
 
Så börja fundera, fotografera och kom sedan till mellanmötet 21/2 och visa och berätta, så diskuterar vi utifrån detta kring tema, regler och kreativitet.
 
Vi hoppas på ert engagemang och roliga diskussioner och att detta kan leda oss alla framåt när det gäller temafotografering.
 
Med vänlig hälsning
Marianne Johansson och Jenny Persson


.............