Tisdagen den 7 mars Kl.19.00

På programmet 

Camilla Grönbladh från Moderskeppet föreläser om fotoböcker. Vad du ska tänka på när du 

planerar inför en bok. Har du själv gjort någon bok så ta gärna med och visa som exempel och 

inspiration.

Inlämning till klubbtävling nr 2, Redovisning klubbtävling nr 1....