...

18 april kl. 19.00. Mellanmöte med en ny temaövning 

Hej fotoklubbsvänner! 
Temaövning två innehöll mycket diskussion om bilder, stort tack till alla deltagare! Så var det dags för temaövning nr 3. 
Denna gång tänker vi oss att du kombinerar de fotografiska regler du själv vill välja med så stor kreativitet du bara kan hitta. Tema denna gång är "rörelse" och "genomskinligt". Ta med en-två bilder per tema till mellanmötet 18/4 för diskussion! 
Släpp loss och ha kul! 

/Marianne Johansson och Jenny Persson